Tietoa meistä

Meille laatu on yksi liiketoiminnan perustekijöistä. Koemme, että kouluttautumalla voimme vastata nykypäivän rakentamisen erilaisiin vaatimuksiin.

Osaava työnjohtomme ja rakennustyömiehemme takaavat omalla työpanoksellaan sovitussa aikataulussa pysymisen ja laadukkaan työnjäljen. Saumattomalla yhteistyöllä eri yhteistyökumppaneiden kanssa saamme aikaan tasokkaan lopputuloksen.

Ota yhteyttä

Rakennushollari Oy on pitkän kokemuksen omaava kalajokinen rakennusliike.

Jo 40 toimintavuoden ajan olemme palvelleet Kalajokilaakson ja sen ympäristön kuntia ja kaupunkeja sekä yhteisöjä että yksityisiä asiakkaita.

Toimimme pääurakoitsijana uudis- ja saneerausrakentamisessa, kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) sekä omassa asuntotuotannossa.

Vastuullista yhteistyötä

Lukuisat toimeksiannot ovat vahvistaneet asemaamme toimia luotettavana ja laadukkaana yhteistyökumppanina toiminta-alueellamme.
Esimerkiksi palvelu- ja vanhainkoteja olemme saaneet olla rakentamassa ja saneeraamassa useita kymmeniä.

Tämän päivän rakentajalta vaaditaankin paljon ammattitaitoa, kokemusta ja tuotetuntemusta. Olemmekin onnistuneet löytämään uusia ratkaisuja ja laitetoimittajia asiakkaiden tarpeisiin. Haluammekin olla jakamassa tätä osaamista tulevaisuudessakin uusien kohteiden toteuttajana!

Ota yhteyttä

Sertifikaatit

Rakennusliikkeellemme on myönnetty tunnustuksia sekä sertifikaatteja, jotka todistavat rehellisen ja laadukkaan työmme. Valitse sertifikaatti ja lue lisää.

ISO 45001:2018

Henkilökunnan tärkeys!

Työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen ISO 45001:2018 -standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön työhyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle. Tämä sertifikaatti osoittaa, että olemme yhdistäneet terveys- ja turvallisuuskysymykset keskeiseksi osaksi organisaatiomme johtamista. Esimerkiksi turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista seurataan useilla eri mittareilla sekä ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Lue lisää

ISO 14001:2015

Me välitämme ympäristöstämme! 

Sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmämme tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksemme ympäristövaikutusten vähentämiseen ja hallintaan. Ympäristövaikutusten pienentäminen onkin meillä suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa, jota toteutamme järjestelmällisesti, toimivilla prosesseilla. Ympäristöjärjestelmän toteutuminen varmistetaan käytännön työssä; toimistolla, varastolla sekä kaikilla työmaillamme.

Lue lisää

Bisnode AA

Meille on myönnetty pohjoismaisen luottoluokittajan Bisnode Oy:n rating-mallin kategorian AA-luottoluokitus. Myönnetty luokitus kertoo, että Rakennushollari Oy on luotettava ja vastuullinen kotimainen yritys.

Rating-luokitus on seitsenportainen ja se arvioi yrityksen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä velvoitteista.

Lue lisää

Suomen Vahvimmat

Suomen Vahvimmat-sertifikaattimme on näkyvä todiste yrityksemme luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä.
Sertifikaatti kertoo Hollarin asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksemme kanssa on kestävällä pohjalla.

Suomen Vahvimmat-sertifikaattiin oikeutettuja ovat Asiakastiedon 7-portaisen Rating Alfan kahteen ylimpään luottoluokkaan kuuluvat yritykset, joita on noin 12 % suomalaisyrityksistä. Vaatimukset näihin luokkiin pääsemiselle ovat yrityksen erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, yrityksen positiiviset taustatiedot ja maksukäyttäytyminen.

Lue lisää

ISO 9001:2015

Rakennushollarilla on Eurofins Expert Services Oy:n (ent. VTT Expert Services Oy) myöntämä laadunhallintajärjestelmäsertifikaatti ISO 9001:2015.

Toimintamme tasoa seurataan säännöllisesti suhteessa standardin vaatimuksiin ja toimintamme on todettu olevan johtamisjärjestelmästandardin vaatimusten mukaista.

Lue lisää

RALA-pätevyys

RALA-pätevyys kertoo, että tekninen osaamisemme ja resurssimme on todennettu. Arvio perustuu referenssikohteisiin sekä henkilö- ja kalustoresursseihin. Näin osoitamme soveltuvuutemme rakennushankkeiden toteuttamiseen.

RALA-pätevyystodistus liitteineen korvaa esimerkiksi hankintailmoitusten edellyttämät selvitykset lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta ja toimialapätevyydestä.

Tilaajavastuulain edellyttämät rekisteröitymis- ja ilmoitusvaatimukset täyttyvät.

Vastuuvakuutuksista sekä vero- ja eläkemaksuista on huolehdittu.

Tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää

Luotettava Kumppani

Luotettava kumppani on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Sen avulla hoidamme tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet kerralla kuntoon.

Näyttämällä omat tietomme, osoitamme toimivamme rehellisesti.

Lue lisää